Bij belet gelieve ten laatste 2 uur op voorhand uw afspraak te annuleren. Indien afspraken meermaals niet nagekomen worden, zijn wij genoodzaakt de samenwerking stop te zetten.